Polityka prywatności

Każdego klienta serwisu Amvis.com.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do tej strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://amvis.com.pl/polityka-prywatnosci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów czy użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism znajdujących się na amvis.com.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez naszą firmę.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów w amvis.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza (lub w inny sposób). Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do amvis.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Zgadzając się z polityką prywatności pozwalasz na wysyłanie do siebie e-maili subskrypcyjnych.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez amvis.com.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Płatność odbywa się za pomocą przelewu bankowego bądź systemu elektronicznych płatności, które udostępnia system składania zamówień.

Klient po opłaceniu zamówienia na własne życzenie otrzymuje pocztą fakturę VAT. Podstawą prawną do wystawiania faktur bez podpisu wystawcy i odbiorcy jest § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., Dz.U. Nr 95/2005 poz. 798. Jeśli potrzebujesz podpisanej faktury VAT, to powiadom nas o tym. Faktura zostanie wydana w dniu określonym przez ustawodawcę.

Niezapowiedziane Wiadomości

Amvis.com.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości amvis.com.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów amvis.com.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych amvis.com.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do amvis.com.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. amvis.com.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do amvis.com.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez autora amvis.com.pl nie podlegają Polityce Prywatności.