/ Oferta

Najlepsze wyniki zapewnienia nam indywidualne podejście do klienta i jego sytuacji.

Zapewniamy pełne usługi księgowe

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (Handlowych)
 • Prowadzenie ewidencji i sporządzenie deklaracji podatkowej
 • Sporządzenie deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego (PIT, CIT)
 • Sporządzenie Sprawozdań Finansowych miesięcznych i rocznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Monitoring należności (wysyłania monitów, not odsetkowych oraz potwierdzenia sald)

Poprowadzimy sprawy kadrowe i naliczymy wynagrodzenia

Płace:

 • Sporządzanie List Płac
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11/8B, PIT-40)

Kadry:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Administrowanie teczkami osobowymi
 • Prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Doradzimy jak prowadzić dokumentację i wdrożyć procedury

 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości
 • Opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych i obiegu dokumentacji
 • Analizy finansowe
 • Wsparcie w procesie wyboru i wdrażania systemu finansowo – księgowego
 • Opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej
 • Opracowanie procesów biznesowych
 • Opracowanie procedur wewnętrznych

Poprowadzimy nadzór Twojej księgowości

 • Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie Zakładowego Planu Kont
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości w firmie
 • Kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych
 • Weryfikację prawidłowości dokonanych księgowań
 • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych
 • Czasowe zastępstwo osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 • Opiekę nad procesem przejścia z rachunkowości uproszczonej na pełną i odwrotnie
 • Opiekę nad procesem przejęcia ksiąg z biura rachunkowego

Sprawnie przeprowadzimy formalności urzędowe

 • Doradzimy w wyborze optymalnej formy działalności i opodatkowania
 • Przygotujemy i złożymy wymagane dokumenty i wnioski
 • Zorganizujemy wsparcie prawne i notarialne