Oferta

Naszą skuteczność zapewnienia nam indywidualne podejście do klienta i jego sytuacji.

Pełne usługi księgowe:
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (Handlowych)
 • Prowadzenie ewidencji i sporządzenie deklaracji podatkowej
 • Sporządzenie deklaracji dla potrzeb podatku dochodowego (PIT, CIT)
 • Sporządzenie Sprawozdań Finansowych miesięcznych i rocznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Monitoring należności (wysyłania monitów, not odsetkowych oraz potwierdzenia sald)
 • Prowadzenie nadzoru Twojej księgowości
Sprawy kadrowe wynagrodzenia

Płace:

 • Sporządzanie List Płac
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek
  dochodowy od osób fizycznych (PIT-11/8B, PIT-40)

Kadry:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Administrowanie teczkami osobowymi
 • Prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Prowadzenie dokumentacji, wdrażanie procedur i doradztwo
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości
 • Opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych i obiegu dokumentacji
 • Analizy finansowe
 • Wsparcie w procesie wyboru i wdrażania systemu finansowo – księgowego
 • Opracowanie dokumentacji przedwdrożeniowej
 • Opracowanie procesów biznesowych
 • Opracowanie procedur wewnętrznych
Nadzór Twojej księgowości
 • Opracowanie, modyfikacje i wdrożenie Zakładowego Planu Kont
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości w firmie
 • Kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych
 • Weryfikację prawidłowości dokonanych księgowań
 • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych
 • Czasowe zastępstwo osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 • Opiekę nad procesem przejścia z rachunkowości uproszczonej na pełną i odwrotnie
 • Opiekę nad procesem przejęcia ksiąg z biura rachunkowego
Prowadzenie formalności urzędowych
 • Doradzimy w wyborze optymalnej formy działalności i opodatkowania
 • Przygotujemy i złożymy wymagane dokumenty i wnioski
 • Zorganizujemy wsparcie prawne i notarialne
Doradztwo w zakresie RODO

Prowadzimy usługi doradcze w zakresie wdrażania ochrony danych osobowych w firmach. Pracujemy z konsultantami prawnymi i technologicznymi wdrażającymi zabezpieczenia danych w obszarze RODO.